Avaleht
12. augustil tähistatakse rahvusvahelist noortepäeva 12.08.2013

Iga aasta augustikuu 12. kuupäeval tähistatakse rahvusvahelist noortepäeva – nii otsustati Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) üldkogul juba 14 aastat tagasi – 17.12.1999. Päeva eesmärk on juhtida tähelepanu noorte probleemidele ja suunata ühiskonda noori rohkem väärtustama. Igal aastal on valitud ka teemafookus, millele tegevused suunatud on: näiteks noorte osalus, vabatahtlikkus, keskkonnateadlikkus või mitteformaalne haridus. Ülemaaliselt on selle aasta teemaks ´Noorte migratsioon: arengutega kaasa minnes.´ Üleskutsega tahetakse üles kutsuda noori üle kogu maailma tähistama noortepäeva, mille teemavõtmes oleks noorte ränne.

Rahvusvaheline noortepäev on samuti võimaluseks lansseerida 2013. aasta ülemaailmne noorteraport, mis kutsub ülesse noori mehi ja naisi, kuid ka teisi kaasosalisi üle maailma arendama, jätkama ning looma partnerlusi noortega ning noortele, et ehitada paremat tulevikku.

Noored mängivad suurt osa globaalses rahvusvahelises migrantide osakaalus. Näiteks aastal 2010 oli hinnanguliselt 27 miljonit rahvusvahelist noort migranti. Kuigi ränne pakub väärtuslikke võimalusi ning panustab kohalike kogukondade ning ühiskonna arengule tervikuna, tekitab see ka riske, mis tipnevad ebameeldivate olukordadega, sealhulgas diskrimineerimise ning ärakasutamisega. 2013. aasta noortepäev tõstab teadvust võimalustest ning riskidest, mis on seotud noorte migratsiooniga ning jagab teadmisi ja informatsiooni hiljutisest selle-alasest uuringust ning kutsub noori kaasa diskussioonile nende vastavale kogemusele.

Eestis on noortepäeva tähistatud Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel aastast 2003, sel aastal on selle peakorraldajaks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Et noorsootöö pakutavad võimalused oleksid noortele hästi teada ja kättesaadavad, korraldatakse noortepäeva sel aastal noorsoo-organisatsioonide poolt ühiselt: kaasatud on näiteks ka Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Noorsootöötajate Ühendus. Oma panuse annavad ka kõikidest maakondadest kohale tulnud noortekeskuste, Rolex Submariner 43mm replica noorsootöö organisatsioonide ja teiste koostööpartnerite esindajad.

Viljandis, 12. augustil 2013 toimuvatest tegevustest võtab osa ka Eesti Noorteportaali esindus, kes tutvustab muuhulgas ka võimalusi, mis kaasnevad kuni 30-aastastele noortele ja noortega töötajatele rahvusvahelistest programmidest EURODESK ja Euroopa Noortekaart osavõtmisel.

Vaata lähemalt ka

http://www.un.org/
http://www.un.org/en/events/youthday/
http://noorteportaal.ee/
http://www.noortepäev.ee


Teate koostas:

Alo Raieste
alo@noorteportaal.ee
t +372 6419 681
www.noorteportaal.ee
Eesti Euroopa Liikumine
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng