Avaleht
Euroopa Komisjoni president Barroso kõne avab Euroopa Parlamendi valimiste teavituskampaania 05.09.2013
Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso peab oma ametiaja viimase State of the Union kõne olukorrast ELis järgmisel kolmapäeval, 11. septembril. Tema esinemisele Euroopa Parlamendi täiskogu ees Strasbourgis järgneb arutelu EP liikmetega. See president Barroso kõne avab Euroopa Parlamendi valimiste teavituskampaania, mis eelneb 2014. aasta mais toimuvatele üleeuroopalistele valimistele.
 

Tutvu Euroopa Parlamendi üleeuroopaliste valimiste tutvustava VIDEOKLIPIGA.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng