Avaleht
ELi abi töötusega võitlemiseks jätkub ka 2014–2020 eelarveperioodil 07.12.2013
Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni saadikute ning ELi Nõukogu eesistuja Leedu vahel saavutatud mitteametliku kokkuleppe alusel jätkub ELi abiprogramm ka uuel eelarveperioodil. Abistatavate nimekirja lisatakse füüsilisest isikust ettevõtjad ja tähtajalise töölepinguga töötajad. Kui parlamendi täiskogu kokkuleppe heaks kiidab, hakkab uus Globaliseerumisega Kohanemise Fond tööle 2014. aasta 1. jaanuarist.
 

Parlament soovis laiendada fondi haaret 2014–2020 perioodiks, et abistada ka majanduskriisi tõttu töö kaotanud inimesi. Ühtlasi jätkatakse nende toetamist, kes on töö kaotanud globaliseerumise tõttu. Fondilt toetuse saamise künniseks on 500 koondatut.

 

Fondi kaudu kaasrahastatakse aktiivseid tööturu meetmeid (nt koolitusi, ümberõpet ja juhendamist), eesmärgiga replica omega speedmaster aidata töö kaotanud inimestel tööturule naasta.

 

arutelu, teisipäeval, 10. detsembril

hääletus: kolmapäeval, 11. detsembril

menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

Raporti eelnõu

Pressiteade EP ja ELi Nõukogu vahel saavutatud kokkuleppe kohta (05.11.2013)

Raportöör Marian Harkin (ALDE, IE)

Ülevaade menetlusetappide kaupa

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng