Avaleht
Uue Euroopa Lepe: Euroopa Liidu 5 tulevikuvalikut 26.02.2014
Euroala kriis on andnud uue tõuke Euroopa Liidu lõimumisele ja sütitanud samal ajal tuliseid vaidlusi liidu tuleviku üle. Euroopat räsivad korraga majanduslikud, rahanduslikud, poliitilised ja sotsiaalsed probleemid, omavahelised erimeelsused ja süvenev euroskepsis.
 

Avatud Eesti Fond ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus kutsuvad arutelule

Uue Euroopa Lepe: Euroopa Liidu 5 tulevikuvalikut

11. märtsil 2014 kell 14.30
Euroopa Liidu majas (Tallinn, Rävala 4)

Euroala kriis on andnud uue tõuke Euroopa Liidu lõimumisele ja sütitanud samal ajal tuliseid vaidlusi liidu tuleviku üle. Euroopat räsivad korraga majanduslikud, rahanduslikud, poliitilised ja sotsiaalsed probleemid, omavahelised erimeelsused ja süvenev euroskepsis. Need probleemid ei lahene, kuni puudub läbimõeldud ja laias ringis läbi väideldud vastus küsimusele, milliseks peaks Euroopa Liit muutuma, et praeguste ja tulevaste väljakutsetega kõige paremini toime tulla?

Realistliku tulevikuplaani loomiseks on mõjukad Euroopa fondid ja mõttekojad algatanud liikumise New Pact for Europe ehk Uue Euroopa Lepe. Kodanike, huvigruppide, poliitikakujundajate ja asjatundjate kaasalöömisel arutatakse 2014. aasta jooksul läbi võimalikud strateegilised valikud, mis vormitakse üle-euroopaliseks tulevikuvisiooniks. Reformiplaaniga hakkab edasi tegelema kevadel valitav Euroopa Parlament ja uus Euroopa Komisjon.

Ootame Teid selles ettevõtmises kaasa lööma ja Euroopa tulevikku kujundama teisipäeval, 11. märtsil kell 14.30 Tallinnas, Euroopa Liidu majas (Rävala pst 4). 

Debati keskmes on kolm küsimust:

·         Milleks meile Euroopa Liit? Mis juhtub, kui Euroopa ei suuda praeguseid probleeme lahendada?

·         Mida teha? Milline peaks välja nägema hästitoimiv Euroopa koostöö?

·         Kuidas liikuda edasi? Milliseid konkreetseid samme on vaja, et Euroopa Liit inimeste heaks tõhusalt ja mõjusalt tööle panna?

Arutelu aluseks on Uue Euroopa Leppe ekspertgrupi pakutud 5 strateegilist tulevikuvalikut:

1.       Tagasi juurte juurde: ebaõnnestunud integratsioonikatsete tagasipööramine, ühisrahast loobumine, keskendumine ühtsele turule;

2.       Seniste saavutuste kinnistamine: anda eurokriisi lahendamiseks tehtud sammudele aega toimida, kuid mitte tagant lükata edasist eurointegratsiooni;

3.       Ambitsioonikas edasipürgimine: senise koostöö järkjärguline süvendamine koos avatud debatiga ELi tuleviku üle;

4.       Hüpe tulevikku: ainus lahendus on majanduslik ja poliitiline föderatsioon tugeva täidesaatva ja seadusandliku võimuga;

5.       Senise "vähem vs rohkem Euroopat" loogika muutmine: kodanike rolli suurendamine Euroopa otsustes, Euroopa Liit kui kodanike põhiõiguste ja elementaarse toimetuleku tagaja.

 

Ürituse kava:

14.00-14.30 Registreerumine, tervituskohv ja võileivad

14.30-17.00 Arutelu Uue Euroopa Leppe üle:

·         Uue Euroopa Lepe ja viis strateegilist valikut: tagamaid ja eesmärke avab NPE ekspertgrupi liige ja European Policy Centre'i programmidirektor Janis Emmanouilidis

·         Erinevate valikute poolt ja vastu: väitlustules Jüri Raidla ja Ivar Raig

·         Millist Euroopat me tahame? Sõna saavad osalejad

·         Mis edasi? Arutelust nopib terad välja Ainar Ruussaar

17.00-18.00 Suupisted, mõttevahetus jätkub vabas vormis

 

Registreerumine hiljemalt 4. märtsil: www.oef.org.ee/register

Lisainfo: www.oef.org.ee/euroopa  |  www.newpactforeurope.eu


asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng