Avaleht
Eesti Euroopa Liikumine valis Aasta Eurooplaseks 2014 Henrik Hololei 01.05.2014
Eesti Euroopa Liikumine valis juba kümnendat korda Aasta Eurooplast. Sel aastal sai tiitli osaliseks Euroopa Komisjoni asepeasekretär Henrik Hololei.


Valik oli üksmeelne Hololei kasuks. 10 aastat on möödas sellest, kui Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks. Nüüd on õige aeg tunnustada neid, kes on selleks suure töö ära teinud. Valisime Henrik Hololei, kes juhtis eesti siseriikliku seadusandluse harmoniseerimist Euroopa Liidu omaga ja valmistas ette ning kindlustas Eesti valmisoleku Euroopa skeemidega koos töötama.

Täna töötab Henrik Hololei Euroopa Komisjoni asepeasekretäri ametikohal, fake watches kus ta vastutab suhete eest Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendiga ning esindab komisjoni läbirääkimistel liikmesriikide esindajatega. On hea meel ja au tõdeda, et ka Euroopa laiemalt saab tema teadmistest ja oskustest kasu ning suur tänu talle aastatepikkuse pühendunud tegevuse eest.

Lõpliku valiku Eesti tiitli omistamise osas tegi Eesti Euroopa Liikumise nõukogu, kuhu kuulusid Riivo Sinijärv, Juhan Lepassaar, Thor-Sten Vertmann, Kristiina Ling,  Hindrek Lootus, Ulrika Hurt ja Jaan Sõrra.

Eesti Euroopa Liikumise poolt antava Aasta Eurooplase tiitliga soovitakse tunnustada neid eestlasi ja organisatsioone, kes on aasta jooksul andnud väärika panuse Eesti ja Euroopa suhete kujundamisse, toetanud kodanikuühiskonna arengut ning aidanud kaasa Eesti ühiskonna teadlikkuse tõstmisele Euroopast. Honoleile omistati tiitel tänu tema aastatepikkuse pühendunud tegevuse eest Euroopa Liidu seadusandluse ülevõtmisel Eestisse ning valmistamaks Eesti ette liitumiseks Euroopa Liiduga.

Aasta Eurooplase tiitli andis pidulikult üle Eesti Euroopa Liikumise Nõukogu esimees Hr Riivo Sinijärv 01. mail kl 11.30 Tallinnas Vabaduse väljakul Euroopa Päeva tähistamise raames.

Eelmistel aastatel on Aasta Eurooplase tiitli pälvinud Mall Hellam, Aare Järvan, ja Allar Jõks. 2013. aastal valis Eesti Euroopa Liikumine Aasta Eurooplaseks Julia Laffranque’i.

Eesti Euroopa Liikumine on kõikidele avatud euroopameelne kodanikuühendus. Ühendus kuulub rahvusvahelise Euroopa Liikumise võrgustikku.  

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng