Avaleht
Inglisekeelne ettekanne, Saksamaa seisukohtade areng Ukraina-Vene konfliktis 05.05.2014
Eesti Välispoliitika Instituut kutsub oma järgmisele ettekandekoosolekule neljapäeval 15. mail 2014.a kl 12:00-14:00 Eesti Teaduste Akadeemia saalis. Inglisekeelse ettekande teemal "Saksamaa seisukohtade areng Ukraina-Vene konfliktis" peab Hans-Joachim Giessmann, kes on Berghofi fondi tegevdirektor Saksamaal ja endine Hamburgi Ülikooli Rahuuuringute ja Julgeolekupoliitika Instituudi juhataja.
 


Eesti Välispoliitika Instituut kutsub Teid oma järgmisele ettekandekoosolekule neljapäeval 15. mail 2014.a kl 12:00-14:00 Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Tallinn, Kohtu 6). Inglisekeelse ettekande teemal "Saksamaa seisukohtade areng Ukraina-Vene konfliktis" peab Hans-Joachim Giessmann, kes on Berghofi fondi tegevdirektor Saksamaal ja endine Hamburgi Ülikooli Rahuuuringute ja Julgeolekupoliitika Instituudi juhataja. Professor Giessmann on arvukate julgeolekupoliitikat puudutavate raamatute ja artiklite autor. Ettekannet kommenteerib prof Lauri Mälksoo, Eesti Välispoliitika Instituudi juhataja. Debatile järgneb kohvilaud.

Olete oodatud ettekandekoosolekust osa võtma. Oma osalemissoovist teatage aadressil kirsika@evi.ee

 

The Estonian Foreign Policy Institute invites you to a presentation by Hans-Joachim Giessmann, omega replica the Executive Director of Berghof Foundation and former Director of the Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg on "The Evolution of German Views in the Ukraine-Russia Conflict". The talk will take place in the hall of the Estonian Academy of Sciences (Tallinn, Kohtu 6) on Thursday 15 May 2014 at 12:00-14:00.

Professor Giessmann is the author of numerous books and articles on security policy. The commentator of the presentation will be Professor Lauri Mälksoo, Director of the Estonian Foreign Policy Institute. After the debate, there will be a coffee table in an informal setting. Please register at kirsika@evi.ee

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng