Avaleht
Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias: saadikud kutsuvad üles abi andma ja doonorkonverentsi kokku kutsuma 12.02.2015

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kustuvad saadikud rahvusvahelist üldsust üles suurendama humanitaarabi ja toetust Iraagi ja Süüria kriisi tõttu kannatada saanud inimestele. Samuti nõutakse, et EL kaaluks abiandjate konverentsi kokkukutsumist ja rõhutatakse kaasava valitsuse vajadust Iraagis ja poliitilist üleminekut Süürias, et ISILil/Da’eshi vastu edu saavutada.
 
 
Rahvusvahelise toetuse suurendamine
 
Saadikud rõhutavad resolutsioonis, et humanitaariabi Iraagi ja Süüria kriisi leevendamiseks on vaja suurendada, seda eriti halbade ilmastikuolude tõttu. Samuti nõutakse, et EL kaaluks abiandjate konverentsi kokkukutsumist ja avaldaks survet kõikidele abiandjatele, et nad täidaksid kiiresti oma lubadused ja võetud kohustused.Patek Philippe Nautilus Replica
Saadikud mõistavad karmilt hukka "inimõiguste võikad ja süsteemsed rikkumised", mida panevad Iraagis ja Süürias toime Assadi režiim, ISILi/Da’eshi terroristid ja teised džihaadirühmitused, ja laste kuritarvitamise ISILi/Da’eshi poolt.
 
Terviklik piirkondlik strateegia
Resolutsioonis nõutakse, et EL võtaks vastu ja rakendaks tervikliku piirkondliku strateegia ISILi/Da’eshi alistamiseks ja humanitaarkriisi leevendamiseks Süürias ja Iraagis. Strateegia peaks hõlmama koostegevust piirkondlike partneritega, et võidelda terrorismi rahastamise ja relvadega varustamise ning teistest riikidest pärit võõrvõitlejate sissevoolu vastu ja abi, mis võimaldaks piirkonnas asuvatel riikidel vägivaldse äärmusluse vastu võidelda.
Saadikud rõhutasid resolutsioonis, et Süürias ja Iraagis ei ole võimalik saavutada kestvat rahu, kui ei võeta vastutusele konflikti käigus kõigi osapoolte süül toimunud raskete kuritegude, eelkõige usulistel või etnilistel põhjustel sooritatud kuritegude toimepanijaid.
 
Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon
**************************************************
Eesti saadikute kommentaarid:
Tunne Kelam: "Kõige pakilisem on osutada esmast humanitaarabi kokku 17 miljonile sisepõgenikule kahes riigis, kes seda viivitamatult vajavad. Hiljem on tarvis luua tingimused, et põgenikud saaksid kodudesse tagasi pöörduda. See eeldab EL ning USA pikaajalist strateegiat, et koostöös teiste Lähis-Ida tegijatega olukorda püsivalt stabiliseerida. "
 
Urmas Paet: "Juba Süüria kodusõda tekitas 21. sajandi suurima humanitaarkatastroofi. Nüüd on sellele lisandunud ka ISILi õudused Iraagis ja Süürias. Euroopa riigid peavad panema selgelt piiri oma kodanike liikumisele võitlema ISILi ridadesse. Tuleb teha senisest tugevamat koostööd Araabia riikide ja Türgiga, keda tuleb ELi kandidaatriigina rohkem kaasata ELi ühtsesse välispoliitikasse. Põgenike abistamine peab olema ka EL humanitaarabi esmane prioriteet. Tugevdada tuleb rahvusvahelisi piiranguid nii relvadega varustamisele kui raha ülekannetele, mis jõuavad ISILini."
**************************************************
Vastuvõetud tekst (12.02.2015)
Video arutelust (11.02.2015)
 
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng