Eesti Euroopa Liikumisest
Eesti Euroopa Liikumise olemus ja mõte

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine (EEL) on 1950.a. eksiilis ja 1998.a. Eestis taasloodud Euroopa integratsiooni toetav kodanikeühendus. EEL on Rahvusvahelise Euroopa Liikumise (loodud 1948.a.) liige. EEL tegevuse eesmärgiks on pakkuda eeskostet, üritusi ja teenuseid nii oma liikmetele kui avalikkusele.

EEL-i liikmeteks on füüsilised isikud (teadlased, poliitikud, arvamusliidrid, mittetulundussektori juhid, noortejuhid, diplomaadid jpt) ja Eestis registreeritud juriidilised isikud (Tartumaa Põllumeeste Liit, Saaremaa Eurohouse, Noored Sotsiaaldemokraadid, Rahvaliidu Noored MTÜ). Ühingu liikmed toetavad EEL-i tegevuse põhieesmärke ja aitavad kaasa ülesannete täitmisel, et siduda Eestit tihedamalt Euroopa Liiduga.

Eesti Euroopa Liikumise visioon on luua laiapõhjaline kodanikuühendus, mis hõlmab erinevaid indiviide ja organisatsioone ning pakub neile teenuseid, tegevusi ja eestkostet. Alates 2003. a. suunab EEL lisaks oma liikmetele suuremat tähelepanu üldise Euroopa teadlikkuse tõstmisele Eestis ja partnerite asukohamaal.

Meie eesmärgiks on:
1. Arendada aktiivset ja avatud kodanikeühiskonda ning toetada euroopalikke väärtusi.
2. Toetada Eesti edukat ja aktiivset osalemist Euroopa Liidus.
3. Aidata kaasa Eesti ühiskonna täielikule ja objektiivsele informeeritusele arengutest ja võimalustest Euroopas.
4. Pakkuda noortele ligipääsu neile mõeldud võimalustele ja informatsioonile.
5.Jagada Eesti arengukogemust teiste riikidega, põhitähelepanuga idasuunalisel koostööl.


Eesti Euroopa Liikumise missioon

Eesti Euroopa Liikumise missioon on toetada kodanikualgatuse korras Eesti integreerumist Euroopasse, mille tulemusena tõuseb kodanikevaheline solidaarsus ja majanduslik heaolu. Oluline osa meie missioonist on aidata kaasa Eesti ühiskonna täielikule ja objektiivsele informeeritusele Euroopa arengutest ja integratsiooniprotsessist.

Pikaajalised põhieesmärgid on:

õhutada poliitilisi, sotsiaalseid ja muid ühiskonna gruppe arutlema kodanikusõbraliku Euroopa idee olemuse üle
edendada tegevusi, mis kindlustavad Eesti seisukohtade esitamist ning Eesti huvide kaitsmist nii Euroopas kui mujal maailmas
teavitada noori erinevatest võimalustest Euroopas läbi infokeskuste, interneti ja EURODESKI teenindusvõrgu.
seista EELi liikmete huvide eest
kaasata avalikkust ja liikmeid tuleviku Euroopa Liidu arendamisse.
osaleda ülepiiri koostöös, mille eesmärgiks on pakkuda toetust EL ida-naabritele läbi Eesti integratsiooni kogemuse.

Eesti Euroopa Liikumine MTÜ lähtub oma tegevustes kodanikuühenduste eetilise tegevuse põhimõtetest, millega saad tutvuda lehekülje vasakul olevast rippmenüüst.


asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng