Poola 2011 (II)

 

Poola on Euroopa Liidu eesistujamaa 1. juulist kuni 31. detsembrini 2011. Sel ajal püüab Poola viia Euroopa Liitu majandusliku ja poliitilise arenguni ning keskenduda järgmisele kolmele prioriteedile:


1. Euroopa integratsioon kui majanduskasvu allikaks

Eelarvedefitsiidi ja võla vähendamine on oluline mitte ainult liikmesriikidel eraldi, vaid kogu Euroopa Liidus tervikuna. Majanduskasvu tagamine Poola eesistumise ajal peaks toimuma läbi siseturu. Eesmärgiks eesistumise ajal on suurendada tehingute mahtu siseturul, mis tagab inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumise. Rõhk asetatakse elektrooniliste teenuste arendamisele. Oluline on ka ühtse põllumajanduspoliitika reformimine, mis tagaks ELi põllumajanduse moderniseerimise ja ELi suurema konkurentsivõime. Lisaks soodustatakse paremat intellektuaalse kapitali kasutamist Euroopas. Rõhku pannakse kõrgharidusasutuste  koostööle firmadega, toetatakse ülikoolide moderniseerimist, paremat teadusliku potentsiaali kasutamist ja noorte mobiilsust.


2. Turvaline Euroopa

Poola eesistumise ajal majanduse ja finantskriisi valdkonnas on põhiülesandeks majanduse juhtimise tugevdamine ning Euroopa Liidu usalduse taastamine finantsturgudel. Samuti usub eesistuja, et järgmisel kümnendil on vaja välja töötada uued Euroopa Liidu energiastrateegiad. Soovitakse võtta kasutusele uusi meetmed piiride kaitseks. Keskseks ideeks on Frontexi, ELi välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise agentuuri, efektiivsem toetus liikmseriikidele kriisisituatsioonides nagu seda hetkel on Põhja-Afrika ja Lähis-Ida. Turvalisuse tagamise oluline element on ka sõjaväe- ja tsiviilpersonali võimaluste parandamine ELis. Eesistujamaa toetab tegevust, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu ja NATO vahelise otsese dialoogi säilitamine.


3. Avatud Euroopa

Poola toetab ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat, mille eesmärgiks on tugevdada ELi positsiooni rahvusvahelisel areenil. Idapartnerluses on eesmärgiks vabakaubanduspiirkonna loomine (näiteks Ukraina ja Moldovaga),  saavudada edu viisavaba piirkonna loomises ja soodustada sektoritevahelisest koostööd. Poola tahab luua uue koostööraamistiku ELi ja Venemaa vahel ning arendada suhteid araabiariikidega.  Samuti toetab Pooola eesistujana ELi laienemist Horvaatia liitumiskõneluste lõpetamist ning läbirääkimiste jätkamist Türgiga.


Tutvu Poola eesistumise
kodulehega. Loe Poola eesistumise täispikka programmi siit.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng