Uudised Toimetaja Markus  

Aasta Eurooplase tiitel anti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile

Eesti Euroopa Liikumise nõukogu otsustas omistada Aasta Eurooplase tiitli Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA). Nõukogu otsustas PRIA-le omistada tiitli suure panuse eest Eesti maaelu edendamisse. Tänu PRIA tegevusele on põllumajandus- ja maaettevõtjad saanud varasemast rohkem investeerida tootmisse ning luua maale uusi töökohti. Aastatel 2001-2004 toetati Eesti põllumajandust ja maaelu kokku 1,1 miljardi krooniga. Kui sellele lisada taotlejate omapanus, on ettevõtjad ja seltsid maaellu investeerinud kokku 2,3 miljardit krooni.
Töötuse määr on maapiirkondades PRIA tegutsemisajal ajavahemikul 2000-2003 vähenenud 4,9% võrra (13 protsendilt 8,1 protsendini). Samuti väärib tähelepanu PRIA roll programmi SAPARD koordineerijana. Mitte vähemoluline pole ka fakt, et PRIA tegevus on kaasa aidanud võrdsete võimaluste toetamisele ja uute töökohtade loomisele

PRIA kutsuti Euroopa Liidu põllumajanduse- ja maaelutoetuste makseagentuurina ellu 20. juulil 2000. aastal olles esimene akrediteeringu saaja liituvatest riikidest. EEL nõukogu liige, Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõrra, tõstab esile ameti hindamatut osa põllumajanduse- ja maaelu arengu kiirendamisel: “PRIA poolt administreeritavad toetused peatasid Eesti maaelu ja põllumajanduse taandarengu ning andsid põllumehele ja maaelanikule positiivse signaali Euroopa Liiduga ühinemise kasust. PRIA töötajad on olnud lahked ja abivalmis maaelanikega suhtlemisel – nad on selle tiitli auga ära teeninud.”

Liitumiseelsele tegevusele lisaks on PRIA heaks kiitnud ligi 700 miljoni krooni eest liitumisjärgseid EL tõukefondide toetusi põllumajandusele ja maaelule. Kokku esitati 2004. aastal 1015 taotlust 868,7 miljoni krooni suuruses summas, millest rahuldati 57% ehk 582 taotlust toetussummas 619,3 miljonit krooni. Esimesel aastal kiideti taotlusi seega heaks 41% ulatuses kolme aasta eelarvest, mis annab tõestust PRIA üliheast tööst 2004. aastal.

Aasta Eurooplase tiitli annab PRIAle üle EEL-i president suursaadik Riivo Sinijärv ja välisminister Urmas Paet 9. mail kell 15.00 Tallinnas Tammsaare pargis toimuval Euroopa Päevale pühendatud rahvapeol.

Eesti Euroopa Liikumise poolt antava Aasta Eurooplase tiitliga soovitakse tunnustada neid eestlasi ja organisatsioone, kes on aasta jooksul andnud väärika panuse Eesti ja Euroopa suhete kujundamisse, toetanud kodanikuühiskonna arengut ning aidanud kaasa Eesti ühiskonna teadlikkuse tõstmisele Euroopast. Varem on Aasta Eurooplase tiitli pälvinud muu hulgas Eesti põllumeeste esindaja Brüsselis Aivar Niinemäe, Avatud Eesti Fond, Saare maakond jpt. 2004. aastal valis Eesti Euroopa Liikumine Aasta Eurooplaseks Eesti kodaniku.

Leave A Comment