Uudised Toimetaja Markus  

Eesti vabaühendused: EL Põhiseaduslik lepe peab valmima avatuse õhkkonnas

Vabaühendused on mures, et kinniste uste taga võib tekkida ahvatlus tavapäraseks poliitiliseks kauplemiseks, mis on lubamatu ühistest demokraatlikest väärtustest lähtuva põhiseadusliku lepingu loomisel.

Kodanikuühenduste Kontaktgrupp (www.kontaktgrupp.ee), mille asutajaliige on ka Eesti Euroopa Liikumine, pöördus vabariigi peaministri ja välisministri poole, et kutsuda neid üles kogu valitsustevahelise konverentsi (VVK) vältel pidama nõu ka vabaühendustega. Lepe on legitiimne, kui selle vormistamisse on kaasatud liikmesriikide kodanikud. Allpool väljavõte pöördumisest peaminister hr. Juhan Partsi poole: Austatud hr. Juhan Parts, Pöördume Teie poole Euroopa Tulevikukonvendi Eesti kodanikeühenduste kontaktgrupi nimel. Kontaktgrupp on erinevate valdkondade kodanikeühenduste võrgustik, mis jälgis Euroopa Liidu põhiseadusliku lepingu kavandi kujunemist Tulevikukonvendis, esitades omapoolseid ettepanekuid konvendi liikmetele ja teavitades arengutest vabaühenduste liikmeid ning avalikkust. Jätkame ka valitsustevahelise konverentsi (VVK) jälgimist koostöös üle-euroopalise Act4europe kampaania võrgustikuga, mis ühendab nelja sfääri – inimõigused, sotsiaalküsimused, keskkond, arengukoostöö – kodanikeühenduste katusorganisatsioone ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni. Kodanikeühendused esindavad arvamuste paljusust ja mitmekesisust, kuid kõiki meid ühendab soov, et VVK kulgeks avatult. Laiapinnaline arutelu Tulevikukonvendis oli suur samm kodanikulähedasema Euroopa Liidu suunas, 4. oktoobril algav VVK ei tohiks taanduda Tulevikukonvendi vaimust ega varjuda kinniste uste taha. Loodame, et valitsustevaheline konverents ja sellele järgnev ratifitseerimine tänaste ja tulevaste liikmesriikide parlamentides jätkub juhindudes uuest osalusdemokraatia artiklist (lepingu kavandis artikkel I-46), mille käigus toimub korrapärane, avatud ja läbipaistev dialoog avalikkusega. Vabaühendused on mures, et kinniste uste taga võib tekkida ahvatlus tavapäraseks poliitiliseks kauplemiseks, mis on lubamatu ühistest demokraatlikest väärtustest lähtuva põhiseadusliku lepingu loomisel. Kutsume Teid üles koos teiste Eesti esindajatega kaitsma VVK läbirääkimistel põhiseaduslikku lepingut, mis lähtub põhiõigustest ja demokraatlikest väärtustest, millega Euroopa inimesed võiksid end samastada. Taoline alusleping peaks pakkuma ka vajalikud mehhanismid, mille rakendamisel saavad teksti alguses nimetatud väärtused ja õigused elunormiks. See on teema, mis pälvis konvendis vähe tähelepanu. Õhutame Teid teravdama tähelepanu põhiseadusliku lepingu kavandi I ja II osas deklareeritud õiguste ja väärtuste järjekindlale austamisele ka keskkonna-, sotsiaal- ja inimõiguste tagamist käsitlevas III osas. Soovime Teile edu Eesti riigi ja kogu ühiskonna huvide kaitsmisel pingelistel läbirääkimistel. Samas ootame Teilt jätkuvat avatust suhtlemisel vabaühendustega ja valmidust dialoogiks kõigiga, keda leping tulevikus otseselt mõjutama hakkab.

Leave A Comment