Uudised Toimetaja Markus  

Esimese Eesti valitsusliikmena kohtus välisminister Ojuland Gruusia uue presidendi Mihhail Saakasviliga

Välisminister Kristiina Ojuland kohtus Strasbourgis Gruusia presidendi Mihhail Saakasvili ja välisminister Tedo Dzaparidzega kolmapäeva 28. jaanuri hilisõhtul. Kuna koostöö laienenud EL uute idanaabritega ja Taga-Kaukaasia riikidega on Eesti Euroopa Liikumise 2004.a. prioriteetne tegevusvaldkond, tervitab EEL Kristiina Ojulandi kohtumist Gruusia juhtidega.

Välisminister Ojuland andis vastsele Gruusia presidendile üle Eesti presidendi Arnold Rüütli õnnitlused kogu Eesti rahva nimel ning edastas Mihhail Saakasvilile president Rüütli kutse külastada Eestit esimesel võimalusel. Gruusia president tänas küllakutse eest, märkides, et kuigi ta on Eesti arenguga kursis oleks see temal esimene kord Eestis viibida. Gruusia president Mihhail Saakasvili selgitas olukorda Gruusias ning Gruusia suhteid naaberriikidega, Euroopa riikide ja USAga. Gruusia presidendi sõnul pole Gruusial alternatiivi kui lõimumine Euroopaga ja trans-atlantiliste struktuuridega. Välisminister Ojuland avaldas Eesti igakülgset toetust Gruusia arengule. Eesti välisminister ja Gruusia president leppisid kokku, et omavahelise koostöö laiendamist arutavad mõlema riigi pädevad asjatundjad. Eesti näeb võimalust jagada Gruusiale muuhulgas teavet, kuidas arendada Gruusias e-valitsust, kohtunike koolitust ja kodanike registreid. Lisaks sellele jätkatakse kaitsealast koostööd.

Veel arutasid välisminister Ojuland ja president Saakasvili varasemat omavahelist koostööd Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees. Gruusia president kutsus Eesti välisministrit külastama Gruusiat, tutvumaks sealse olukorraga. Eesti välisminister tõdes pärast kohtumist, et Gruusia uus valitsus on riigi probleemide lahendamiseks ja arengu tagamiseks tõhusalt tegutsema asunud.

Leave A Comment