Uudised Toimetaja Markus  

Euroopa kodanikualgatus – kas uus lehekülg Euroopa demokraatias?

1. aprillist käivitus Euroopa kodanikualgatus (EK), mis võimaldab Euroopa Liidu kodanikel teha Euroopa Komisjonile ettepanekuid mõne EL regulatsiooni muutmiseks. Kodanikualgatust on võimalik ellu viia nendes valdkondades, mis on Euroopa Liidu pädevuses – näiteks keskkonnaalal, põllumajanduses, transpordis jne. Kodanikualgatuse eeskirjade ja menetlusega saab tutvuda vastavas ELi määruses.

Et saada ülevaade ettevalmistustest, mis Eestis on riigi tasandil EK rakendamiseks tehtud ning leida lahendusi algatuse efektiivseks rakendamiseks, korraldab e-Riigi Akadeemia koostöös Euroopa Komisjoni esindusega 27. aprillil algusega kell 10.00 ümarlaua Euroopa kodanikualgatusest. Algatust tutvustab Manuel Szapiro Euroopa Komisjonist, Eesti ettevalmistustest teeb ülevaate Kristen Kanarik Justiitsministeeriumist ning Mall Hellami ja Ahto Lobjaka kaasabil mõtiskletakse, kas ja kuidas algatus mõjutab Euroopa demokraatiat.

Kuigi Euroopa kodanikualgatusega soovitakse keerata Euroopa demokraatias uus lehekülg, ei ole Eesti avalikkust sellest uuest võimalusest kaasa rääkida Euroopa poliitikakujundamises teavitatud. „Suurimaks probleemiks on kodanike valmisolek algatust rakendada, sest teadlikkus Euroopa poliitikakujundamisest ning võimalustest selles osaleda on madal. Kui rääkida konkreetselt Euroopa kodanikualgatusest, siis on kodanikele seatud ka väga palju nõudmisi, mis võivad uue võimaluse rakendamisel takistuseks saada,“ ütles Nele Leosk e-Riigi Akadeemiast.

Leave A Comment