Uudised Toimetaja Markus  

Euroopa Liidu toetajate arv kasvas

Toetus Euroopa Liiduga ühinemisele on valimisealiste Eesti kodanike seas pärast septembrikuist rahvahääletust mõnevõrra tõusnud, selgub uuringufirma Emor küsitlusest.

Oktoobris toetas Euroopa Liiduga ühinemist 64 protsenti valimisealistest kodanikest, enne rahvahääletust oli toetajaid 62 protsenti. Emori suunajuhi Aivar Voogi sõnul tuleb Euroopa Liidu toetuse tõusu põhjusi otsida jaatavalt lõppenud rahvahääletuses ja inimeste soovis olla alati võitjate poolel. Emori küsitluse järgi kasvas märgatavalt nende kodanike arv, kes on ühinemise kindlad pooldajad. Oktoobris oli kindlalt liitumise poolt 46 ja pigem poolt 18 protsenti küsitletuist. Enne rahvahääletust kõikus liitumise kindlate pooldajate protsent tänavu 24 ja 36 vahel ning pigem poolt oli 23-33 protsenti. Euroopa Liidu vastaseid oli oktoobris 30 protsenti, neist 19 olid kindlalt ja 11 protsenti pigem liitumise vastu. Voogi sõnul on toetus Euroopa Liidule kasvanud kõigis rahvastikurühmades, sealhulgas mitte-eestlaste hulgas. Kui septembris oli mitte-eestlaste seas Euroopa Liidu toetajaid vaid 45 protsenti, siis oktoobris üle 60 protsendi, mis tähendab tänavuse aasta kõrgseisu. Emor küsitles 1.-8. oktoobrini ja 15.-22. oktoobrini 748 Eesti kodanikku. Euroopa Liiduga ühinemise rahvahääletusel 14. septembril toetas liitumist 67 protsenti hääletanuist, vastu oli 33 protsenti.

Leave A Comment