Uudised Toimetaja Markus  

Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias: saadikud kutsuvad üles abi andma ja doonorkonverentsi kokku kutsuma

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kustuvad saadikud rahvusvahelist üldsust üles suurendama humanitaarabi ja toetust Iraagi ja Süüria kriisi tõttu kannatada saanud inimestele. Samuti nõutakse, et EL kaaluks abiandjate konverentsi kokkukutsumist ja rõhutatakse kaasava valitsuse vajadust Iraagis ja poliitilist üleminekut Süürias, et ISILil/Da’eshi vastu edu saavutada.

Rahvusvahelise toetuse suurendamine

Saadikud rõhutavad resolutsioonis, et humanitaariabi Iraagi ja Süüria kriisi leevendamiseks on vaja suurendada, seda eriti halbade ilmastikuolude tõttu. Samuti nõutakse, et EL kaaluks abiandjate konverentsi kokkukutsumist ja avaldaks survet kõikidele abiandjatele, et nad täidaksid kiiresti oma lubadused ja võetud kohustused.
Saadikud mõistavad karmilt hukka “inimõiguste võikad ja süsteemsed rikkumised”, mida panevad Iraagis ja Süürias toime Assadi režiim, ISILi/Da’eshi terroristid ja teised džihaadirühmitused, ja laste kuritarvitamise ISILi/Da’eshi poolt.

Terviklik piirkondlik strateegia

Resolutsioonis nõutakse, et EL võtaks vastu ja rakendaks tervikliku piirkondliku strateegia ISILi/Da’eshi alistamiseks ja humanitaarkriisi leevendamiseks Süürias ja Iraagis. Strateegia peaks hõlmama koostegevust piirkondlike partneritega, et võidelda terrorismi rahastamise ja relvadega varustamise ning teistest riikidest pärit võõrvõitlejate sissevoolu vastu ja abi, mis võimaldaks piirkonnas asuvatel riikidel vägivaldse äärmusluse vastu võidelda.
Saadikud rõhutasid resolutsioonis, et Süürias ja Iraagis ei ole võimalik saavutada kestvat rahu, kui ei võeta vastutusele konflikti käigus kõigi osapoolte süül toimunud raskete kuritegude, eelkõige usulistel või etnilistel põhjustel sooritatud kuritegude toimepanijaid.

Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon


Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: “Kõige pakilisem on osutada esmast humanitaarabi kokku 17 miljonile sisepõgenikule kahes riigis, kes seda viivitamatult vajavad. Hiljem on tarvis luua tingimused, et põgenikud saaksid kodudesse tagasi pöörduda. See eeldab EL ning USA pikaajalist strateegiat, et koostöös teiste Lähis-Ida tegijatega olukorda püsivalt stabiliseerida. “

Urmas Paet: “Juba Süüria kodusõda tekitas 21. sajandi suurima humanitaarkatastroofi. Nüüd on sellele lisandunud ka ISILi õudused Iraagis ja Süürias. Euroopa riigid peavad panema selgelt piiri oma kodanike liikumisele võitlema ISILi ridadesse. Tuleb teha senisest tugevamat koostööd Araabia riikide ja Türgiga, keda tuleb ELi kandidaatriigina rohkem kaasata ELi ühtsesse välispoliitikasse. Põgenike abistamine peab olema ka EL humanitaarabi esmane prioriteet. Tugevdada tuleb rahvusvahelisi piiranguid nii relvadega varustamisele kui raha ülekannetele, mis jõuavad ISILini.”


Vastuvõetud tekst (12.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
Video arutelust (11.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Leave A Comment