Uudised Toimetaja Markus  

I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumist osavõtjad on valmis valdkondlikuks valitsusväliseks eurodebatiks

Täna Tallinnas lõppenud I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorum leidis, et debatt Eesti astumise üle EL-i peab konkretiseeruma, sest on viimane aeg nö. suud EL-ga liitumise asjades puhtaks rääkida, kuna eelseisva aasta jooksul otsustakse EL-s asjade üle, mis mõjutavad Eesti elu vähemalt lähema 10 aasta jooksul.

Konkreetse debati all peetakse silmas arutelude laskumist liikmelisuse võitude ja ohtude detailidesse ning võrdlust Eestile sarnaste liikmesriikidega enne ja pärast liitumist EL-ga (nt mida võitsid talunikud, ettevõtjad, jne pärast liitumist EL-ga) Foorumil osalenud leidsid, et sarnaseid kodanike eurofoorumeid tuleb jätkata vähemalt kuni euroreferendumini keskendudes edaspidi valdkondlikele küsimustele. Eesti Euroopa Liikumine planeerib vähemalt nelja valdkondliku kodanike eurofoorumi läbiviimist keskendudes järgmisel korral maaelule. Samuti leiti, et ilmuma peab hakkama kasumile mitte orienteeritud spetsiaalne eurointegratsiooni käsitlev ajaleht, olulisemate meediaväljaannete juures peavad töötama spetsiaalselt ja ainult eurotemaatikaga tegelevad ajakirjanikud. See lahendab paradoksaalse olukorra, kus ajakirjanikud ei taha eurotemaatikat käsitleda, sest see ei müü, samas, kui inimesed kurdavad, et eurotemaatika käsitlemine Eesti meedias on pinnapealne ja mitte huvitekitav. Samas pöördub foorum ajakirjanduse poole üleskutsega pakkuda kõikidele huvigruppidele võimalust väljendada oma lootusi ja hirme seoses EL-i astumisega. Ajakirjanikud aidaku neile aga kaasa, et eelpool öeldu lugejatele huvitav oleks. Peatselt on saadaval ka foorumi töögruppides arutatud konkreetsed ettepanekud, mis on seotud EL tulevikudebati raames tõstatud aruteluküsimustega.

Leave A Comment