Uudised Toimetaja Markus  

Mariita Mattiisen: kodanikualgatus – uue põlvkonna demokraatia

Eesti Euroopa liikumise juhataja Mariita Mattiisen kirjutab Euroopa blogis, et demokraatia ehk rahva võim on ELis võtmas uut pööret, andes kodanikualgatuse näol kodanikele otsese võimaluse ELi poliitikaid mõjutada.

Käesoleva aasta 1. aprillil jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 211/2011 Euroopa kodanikualgatuse kohta. See Lissaboni lepinguga loodud vahend annab miljonile ELi kodanikule samasuguse õiguse nagu on Euroopa Parlamendil EL-i toimimise lepingu artikli 225 ja EL nõukogul artikli 241 alusel, võimaldadest kodanikel taotlusega otse Euroopa Komisjoni poole pöörduda ning paluda muudatusi Euroopa õigusloomes.

Alates lepingu jõustumisest on Euroopa Komisjonil kohustus kodanike ettepanekuid kaaluda ning arvesse võtta, mis tähendab, et kodanikel hakkab olema senisest rohkem võimalusi liidu asjades kaasa rääkida. Kodanikualgatuse näol on tegemist EL-i kodanikele võimalusega ühineda ja mõjutada Euroopa poliitikat ja osaleda poliitika kujundamises, kutsudes Euroopa Komisjoni üles tegema seadusanlikku ettepanekut ja seeläbi osaleda ELi õigusloome protsessis. Komisjonile saab õigusloome ettepanekuid teha tema kompetentsi piirides ning Euroopa Liidu põhiväärtusi arvestades. Näiteks ei saa olla algatuse objektiks nõudmises, mis on vastuolus EL-i põhimõtetega.

Täispikkuses artiklit saab lugeda siit.

Leave A Comment