Missioon

Eesti Euroopa Liikumise missioon on toetada kodanikualgatuse korras Eesti integreerumist Euroopasse, mille tulemusena tõuseb kodanikevaheline solidaarsus ja majanduslik heaolu. Oluline osa meie missioonist on aidata kaasa Eesti ühiskonna täielikule ja objektiivsele informeeritusele Euroopa arengutest ja integratsiooniprotsessist.

Pikaajalised põhieesmärgid on:

  • õhutada poliitilisi, sotsiaalseid ja muid ühiskonna gruppe arutlema kodanikusõbraliku Euroopa idee olemuse üle
  • edendada tegevusi, mis kindlustavad Eesti seisukohtade esitamist ning Eesti huvide kaitsmist nii Euroopas kui mujal maailmas
  • seista EELi liikmete huvide eest
  • kaasata avalikkust ja liikmeid tuleviku Euroopa Liidu arendamisse.