Uudised Toimetaja Markus  

EELi Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt pälvis Euroopa noortenädalal tunnustust

Osana Euroopa noortenädalast autasustatakse Euroopa noorte auhinnatseremoonial parimaid noorteprojekte. Teises kategoorias, kõige tähelepanuväärsem osalus Euroopa Vabatahtliku Teenistuses, esitati kandidaadiks Eesti Euroopa Liikumise ja Belgia Euroopa Liikumise projekt “ Valitsusväline koalitsioon ja kampaania Põhja-Eestis liitumaks Euroopa Liiduga.”

Projekt esitati 2003. aastal ning selle raames oli Eesti Euroopa Liikumise juures abiks prantslasest vabatahtlik Arnaud Vaganay. Teistes kategooriates tõsteti esile veel kaht Eesti projekti: “Fantasy Camp for Disabled Youngsters” ning “Recording Sessions for Disadvantaged Children in Estonia.”

Esmaspäeval, 5. detsembril avavad Euroopa Komisjoni president José-Manuel Barroso ja noortetöö eest vastutav volinik Ján Figel ametlikult 2005. aasta Euroopa noortenädala, mis kannab pealkirja „Noored võtavad sõna“. Noortenädalaid on korraldatud alates 2003. aastast ning sel aastal keskendutakse eelkõige noorte aktiivsele kaasamisele Euroopa projekti. Brüsselisse kogunevad kakssada noort kogu Euroopast, et avaldada oma arvamust tähtsate küsimuste kohta, mis puudutavad ELi tulevikusuundi, noorte kodanikuaktiivsust ning noorte võimaluste parandamist.

5.–7. detsembrini võtavad delegaadid Brüsselis pärast arutelusid komisjoni ja parlamendiga vastu konkreetseid ettepanekuid Euroopa poliitikutele, mis aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa noortenädalal toimub ka palju üritusi kõigis liikmesriikides ning sellele eelnes üleeuroopaline noorte Interneti-keskustelu Euroopa ja noorte jaoks praegu kõige tähtsamatel teemadel.

Euroopa Vabatahtlik Teenistus on programmi Euroopa Noored alaprogramm, mis toetab 18-25-aastaste noorte vabatahtlikku teenistust. Igal aastal toetatakse ELi programmi “Noorus” raames 12 000 projekti, millest rahvusvaheline noortest koosnev žürii on valinud välja parimad viies eri kategoorias. Programm “Noorus” võimaldab noortel osaleda mitmesugustes noortele mõeldud kavades, nagu noortevahetused, vabatahtlik töö ja algatused Euroopa Liidus ja kaugemal. Nende projektide eesmärgiks on arendada noorte oskusi ja võimeid ning anda neile võimalus avastada teisi kultuure ja suurendada teadmisi Euroopast ning eurooplusest. Eelkõige on eesmärgiks kaasata kõige eraldatumas ja ebasoodsamas olukorras olevaid noori.

Leave A Comment