Uudised Toimetaja Markus  

Tubakatooted: suuremad hoiatused pakkidel, eristavad maitsed keelatud, e-sigaretid reguleeritud

Euroopa Parlament andis oma toetuse eelnõule, mille eesmärk on muuta tubakatooted noortele vähem atraktiivseks. Heaks kiidetud eelnõu kohaselt peaksid pakendid olema 65 protsendi ulatuses kaetud terviseohu hoiatusega. Parlament toetas puuvilja- ja mentoolimaitseliste sigarettide ning väikeste pakkide keelustamist. E-sigarette tuleks reguleerida, kuid reguleerida ravimitega sarnaselt ainult juhul, kui neid esitletakse toodetena, millel on haigusi ravivaid või ennetavaid omadusi.

“Me teame, et suitsetamist alustavad lapsed, mitte täiskasvanud. Kuigi enamuses liikmesriikides suitsetajate arv väheneb, teevad muret Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmed, mis näitavad, et mõnedes liikmesriikides on noorte suitsetajate seas kasvutrend”, ütles raportöör Linda McAvan (S&D, UK). “Peame peatama tubakatootjate noortele suunatud toodete pakkumise ning tagama, et pakenditel oleksid mõjuvad hoiatused. Kanadas tulid 2001. aastal pakkidele suured hoiatuspildid ja noorte suitsetamine kahanes poole võrra,” lisas saadik.

Terviseohu hoiatused: 2/3 pakist, nii esi- kui ka tagaküljel

Kehtivate seaduste kohaselt peaksid terviseohu hoiatused katma vähemalt 30 protsenti esiküljest ning 40 protsenti tagaküljest. Saadikud soovivad suurendada hoiatusi, et need kataks vähemalt 65 protsenti esi- ja tagaküljest. Toote nimetus peaks olema trükitud paki alaosas.

E-sigaretid

Saadikute arvates tuleks e-sigarettide müüki reguleerida, aga sarnaselt ravimitega vaid juhul, kui neid esitletakse toodetena, millel on haigusi ravivaid või ennetavaid omadusi.

Turule viidavate toodete nikotiinisisaldus ei tohiks olla suurem kui 30 mg/ml, neil peaks olema terviseohu hoiatused ning neid ei tohiks müüa alla 18-aastastele. Tootjad ja importijad peaksid esitama pädevatele asutustele tootemarkide ja -liikide kaupa loetelu kõikidest tootes sisalduvatest koostisainetest.

E-sigarettidele kehtestataks samad reklaamipiirangud mis tubakatoodetele.

Lisaained ja eristavad maitsed

Saadikud on vastu tubatoodetele eristava maitse andvate ainete lisamisele. Lisaained nagu suhkur, mis on vajalikud tubaka tootmiseks, oleks lubatud. Samuti oleks lubatud kindlates kogustes teatud lisaained, millele heakskiidu saamiseks peaksid tootjad ja importijad esitama Euroopa Komisjonile taotluse.

Illegaalsete tubakatoodete leviku takistamine

Selleks, et vähendada illegaalsete tubakatoodete levikut, peaksid liikmesriigid tagama, et pakenditel ja veopakenditel on kordumatu identifitseerimistunnus, mille alusel on võimalik tuvastada nende veoteekond.

700.000 surma aastas

Kaksteist aastat pärast kehtiva direktiivi jõustumist on suitsetamine jätkuvalt peamine ärahoitav surma põhjus. Suitsetamise tõttu sureb umbes 700.000 inimest aastas. Aastate jooksul on suitsetamise vähendamiseks mõeldud meetmed aidanud alandada suitsetajate arvu 40 protsendilt (EL-15, 2002.a.) 28 protsendini (EL-27, 2012.a.).

Edasised sammud

Seaduseelnõud toetas 560 saadikut, vastu oli 92 ning erapooletuid 32. Raportöör Linda McAvan sai täna ka mandaadi EL ministritega läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga saavutada nn. esimese lugemise kokkulepe.

Juhul, kui eelnõu sellisel kujul EL Nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetakse, oleks EL liikmesriikidel direktiivi jõustumisest alates aega 18 kuud, et seadused direktiiviga kooskõlla viia; 36 kuud, et jõustada lisaaineid puudutavad direktiivisätted ja kaheksa aastat, et jõustada mentooli puudutavad sätted. Tubakatooted, mis ei vasta direktiivis toodud nõuetele, võiksid olla turul kuni 24 kuud ja e-sigaretid 36 kuud alates direktiivi jõustumisest.

Leave A Comment