Uudised Toimetaja Markus  

Idanaabrite uuring Eesti Euroopa Liikumise/ Peipsi Koostöö Keskuse ühisprogrammi Idavärav raames

Euroopa Liidu uued idanaabrid teel demokraatia suunas. Kuidas toetada kodanikuühiskonda?

Uuring tutvustab Eesti ja EL-i suhteid kolme nüüdselt EL-i idapiiril paikneva riigiga: Ukraina, Valgevene ja Moldovaga. Tähelepanu keskmes on demokraatia ja kodanikeühiskonna olukord ning tulevikuväljavaated neis kolmes riigis, kus uue ühiskonnakorralduse ülesehitamine pärast Nõukogude Liidu lagunemist ei ole sujunud kaugeltki nii edukalt kui Eestis.

Uuringu eesmärgiks on aidata Eesti riigil ja eelkõige kodanikuühendustel leida tõhusaid kanaleid oma üleminekuaja kogemuste edasiandmiseks endistele saatusekaaslastele, kelle tänased probleemid meenutavad osalt Eesti taasiseseisvumise algusaastaid.

Selleks, et osata naabreid aidata, tuleb mõistagi tunda nende vajadusi, eesmärke ja probleeme. Uuringus on kasutatud allikmaterjalina muuhulgas uuringu sihtriikidest pärit ekspertide tehtud intervjuusid kolme riigi kodanikuühenduste juhtide ja aktiivsete liikmetega. Samuti annab uuring ülevaate Eesti riigi ja kodanikeühenduste senistest suhetest EL-i kolme uue idanaabriga. Nendest andmetest ja analüüsist kooruvad välja uurimisgrupi soovitused Eesti ühendustele, valitsusele ja poliitikutele.

Uurimisgrupp jõudis järeldusele, et Eesti kodanikeühiskonna ülesehitamisel on saadud palju kogemusi, mille edasiandmine aitaks Ukraina, Moldova ja Valgevene organisatsioone. Abi ja head nõu vajatakse näiteks ühenduste omavahelise koostöö, ühenduste ja avaliku sektori (sh kohalike omavalitsuste) vahelise koostöö ning EL-iga sidemete arendamise küsimustes.

Uurimisgrupi moodustasid Kristi Raik Soome Välispoliitika Instituudist, Vahur Made Diplomaatide Koolist, Margit Säre Peipsi Koostöö Keskusest ja kolumnist Enn Soosaar. Iga artikkel väljendab kirjutaja isiklikke seisukohti ja tõlgendusi, mis ei pruugi täiel määral ühtida grupi teiste liikmete arvamustega, kuid lõppjäreldused ja soovitused on kogu uurimisgrupi poolt ühised.

Uuring viidi läbi Eesti Euroopa Liikumise / Peipsi Koostöö Keskuse ühisprogrammi Idavärav raames Avatud Eesti Fondi kaasabil ja rahalisel toetusel.

Leave A Comment