Uudised Toimetaja Markus  

Kandideeri Tartu Ülikooli magistriprogrammi!

Eesti Euroopa Liikumine kutsub üles kõiki Euroopameelseid kodanikke kandideerima Tartu Ülikooli Euroopa õpingute magistriprogrammi.

• Magistriprogramm avatud ülikooli vormis nädalavahetustel
• Eesti- ja inglisekeelne õpe
• Interdistsiplinaarne õppekava – kursused majandusest, õigusest ja riigiteadustest
• Rahvusvaheline keskkond välistudengite ja -õppejõududega

Mida annab Euroopa õpingute magistriprogramm selle läbinule?
Euroopa õpingute magistriprogramm annab süvendatud Euroopa Liidu alased teadmised töötamiseks EL institutsioonides, riigisektoris ja rahvusvahelises äris. Programmi läbinud omavad ekspertteadmisi EL toimimise loogikast, tänapäeva väljakutsetest ja ees seisvatest valikutest. Nad oskavad hinnata EL jaoks oluliste otsuste mõju üldiste arengute valguses ning analüüsida laiemaid trende konkreetsete siseriiklike prioriteetide taustal.
Programmi läbinu mõistab mitmetasandilise valitsemise tugevaid ja nõrku külgi eri poliitikate lõikes, suudab anda objektiivseid hinnanguid ja kujundada pädevaid seisukohti. Õppekava keskendub liidu ja selle liikmesriikide vastastikuste suhete, õigussüsteemi hierarhia ning globaalselt aktuaalsete majandusprobleemide uurimisele ja analüüsimisele. Programm pöörab erilist tähelepanu Euroopa integratsioonile ja Eesti huvide võimalikult professionaalsele esindamisele Euroopa Liidus.

Keda oodatakse õppima?
EÕM sobib erineva taustaga inimestele, kes soovivad ennast täiendada Euroopa Liidu valdkonnas. Kõige olulisem kriteerium on tudengi motivatsioon ja huvi programmi vastu. Euroopa õpingud sobivad töötavale inimesele ning oodatud on kõik erineva valdkonna spetsialistid ja eksperdid.

Õppekava struktuur:
Õppekava koosneb kohustuslikest ainetest, valik- ainetest ning vabaainetest.
Kohustuslikud (45 EAP) ained annavad üldteadmised rahvusvahelisest õigusest, majandusest ja poliitikast, Euroopa Liidu ajaloolisest kujunemisest ja institutsionaalsest toimimisest ning Euroopa Liidu ja liikmesriikide vastastikusest mõjust.
Valikained (39 EAP) võimaldavad lähemalt analüüsida Euroopa Liidu poliitikaid ja integratsiooniga seotud probleeme erinevates valdkondades (põllumajandus, rahandus-, regionaal-, välis- ja julgeolekupoliitika jne).
Vabaaineid on võimalik valida 6 EAP ulatuses valik- ainete hulgast, teistest teaduskondadest või üle kanda välisülikoolidest.
Magistritöö maht on 30 EAP.
Õppekeel: eesti keel
Programmi kestvus: 2 aastat

Vastuvõtutingimused:
Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekavale kehtestatud.
Vastuvõtutingimus Osakaal
Motivatsioonikiri 50% Sisseastumisintervjuu 50%
Kandideerimiseks vajalik minimaalne punkti- summa on 60,0.

Sisseastumine:
Dokumentide vastuvõtt augustis (kuupäevad muutuvad sõltuvalt akadeemilisest kalendrist). Vaata kuupäevi: www.ec.ut.ee/eom
Magistriprogrammi läbimisel omandab tudeng sotsiaalteaduste magistrikraadi. Õppimine täis- koormusel on tasuta.
Nõutavate dokumentide nimekiri:
• avaldus (paberkujul või SAISis)
• motivatsioonikiri
• elulookirjeldus
• kõrgharidust tõendav dokument ja akadeemiline õiend (originaal ja koopia)
• pass või ID kaart (originaal ja isikukoodiga lehekülje koopia) ja vajadusel nime muutmist tõendav dokument (originaal ja koopia)
Dokumente saab esitada internetis aadressil www.sais.ee või paberkandjal TÜ peahoones Ülikooli 18 ja TÜ Tallinna esinduses
Teatri väljak 3-104.

Lisavõimalused:
Magistrandidel on võimalik osaleda Erasmuse, DoRa või mõne muu programmi vahendusel üliõpilasvahetuses, konverentsil või praktikal. Samuti on võimalik taotleda erinevaid stipendiumeid õppimiseks ja enese täiendamiseks välismaal.

Vaata lisaks: http://www.ec.ut.ee/et/sisseastujale/749001

Leave A Comment