Nõukogu

Eesti Euroopa Liikumise nõukogu on liikmete poolt valitud volinike kogu.
Vastavalt põhikirjale on nõukogu ülesandeks korraldada ühingu juhtimist ja planeerida ühingu tegevust. EEL-i nõukogu käib koos vähemalt kord kahe kuu jooksul.

Nõukogu pädevusse kuuluvad alljärgnevad küsimused:
1) Ühingu tegevuse korraldamine kooskõlas Üldkoosoleku otsustega;
2) Ühingu vahendite kasutamise otsustamine ning volituste andmine juhatusele Ühingu varaga tehingute tegemiseks, kui vastavad tehingud ületavad nõukogu poolt kehtestatud määra;
3)  Ühingu eesmärkide saavutamiseks ning töö efektiivsemaks korraldamiseks vajalike alaliste või erakorraliste töörühmade moodustamine ning nende töö koordineerimine;
4) Ühingu liikmetele konkreetsete kohustuste määramine seoses Ühingu tegevusega;
5) täiendavate vahendite leidmine Ühingu tegevuse finantseerimiseks;
6)  kontaktide ja koostöö loomine ja arendamine teiste analoogsete organisatsioonidega;
7) Ühingu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine.

Täpsemalt vaata Ühenduse põhikirjast.

Ühenduse nõukogusse kuuluvad järgmised Eesti Euroopa Liikumise liikmed:


Riivo Sinijärv, suursaadik ja eraettevõtja
riivo(at)euroopaliikumine.ee

Hindrek Lootus, Eesti Kaitsevägi
hlootus(at)gmail.com 


Jaan Sõrra, Tartumaa Põllumeeste Liit
jaan.sorra(at)gmail.com 

Tõnu Karu Tallinna esindaja Euroopa Liidus
tonu.karu(at)tallinnlv.ee 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng