Euroopa Liidu eesistumine
Euroopa Liidu ministrite nõukogu eesistumine on vastutus, mis on vajalik Euroopa Liidu nõukogu toimimiseks. Eesistumine roteerub Euroopa Liidu liikmesriikide vahel iga kuue kuu järel. Euroopa Liidul ei ole ühte eesistujat ning selle vastutuse võtab kuue kuu vältel ühe liikmesriigi kogu valitsus, seega saab antud riik ka suunata Euroopa Liidu poliitikate suundi eesistumisperioodi jooksul. Eesistuja kohustuseks on korraldada ja läbi viia kõik EL-i ministrite nõukogu kohtumised poole aasta jooksul.

Kuigi eesistumine roteerub iga kuue kuu järel, siis alates 2007 aastast koostab eesistuja oma tööplaani koos eelmise ja järgmise eesistujaga, mille kaudu kujundatakse ühine poliitiline programm 18 kuuks. Ühise programmi koostamiseks töötavad kolme riigi valitsused koos umbes poolteist aastat. Tegemist on töömeetodiga, mis sai õigusliku aluse Lissaboni lepingu ratifitseerimise järel.

Praeguseks on EL-is kinnitatud eesistumised kuni aastani 2020. Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 2017. aasta teisel poolaastal. Ettevalmistused eesistumise läbiviimiseks on alanud ja neid koordineerib Riigikantselei.

Hetkel on EL-i eesistujamaaks Matla. Loe lähemalt Malta eesistumisest SIIT.

Tutvu ka Euroopa Liidu Nõukogu kodulehega.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng